Termes Legals i condicion d'ús

Introducció:

L’accés a la web “Botiga CoRReDoRS.cat”, d’ara endavant, també, la “web”, es troba condicionat a la prèvia lectura i acceptació per part de qualsevol usuari dels termes, condicions, comunicacions i avisos legals que apareixen en el document present.

L’accés i posterior utilització de la web per part de l’usuari implicarà la seva conformitat expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del seu contingut.

En cas que l’usuari no estigui d’acord amb el contingut d’aquest document, no podrà accedir als serveis que s’ofereixen des d’aquesta web.

L’accés a botiga.corredors.cat és de caràcter gratuït i l’usuari contrau l’obligació de registrar-se per poder realitzar compres.

Tots els preus expressats a la web, contenen l'IVA.

No hi ha despeses d'enviament llevat de que s'indiqui el contrari, el motiu és que no s'envia cap mercaderia, en el cas d'equipacion cal anar-los a recollir a les botigues col·laboradores quan al fil corresponent al fòrum s'avisi de que ja estan disponibles per recollir.

Botiga.CoRReDoRS.Cat pot modificar de manera unilateral i en qualsevol moment que es cregui convenient la configuració d’aquesta web, les condicions del servei i el seu contingut, així com eliminar, limitar o suspendre de manera temporal o definitiva, així com impedir l’accés als mateixos procurant informar l’usuari dels canvis a través del seu correu electrònic o bé a través de la seva publicació a la pàgina web, sempre que les circumstàncies ho permetin.

Titular de Botiga.CoRReDoRS.CaT:

El contingut i la realització de la pàgina web Botiga.CoRReDoRS.CaT és propietat de l'Associació Esportiva CoRReDoRs.CaT amb CIF. G64472863.

Protecció de dades de caràcter personal:

En virtut del disposat en la Llei 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que mitjançant l’emplenament de tots els formularis d’aquesta web, les dades personals facilitades quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de titularitat de rauxacatalana.cat (veure apartat “Titular de Botiga.CoRReDoRS.CaT”), amb la finalitat de gestionar, controlar, prevenir i mantenir el servei prestat, així com per mantenir informat, fins hi tot per mitjans electrònics, sobre qüestions relatives a la nostra activitat i els nostres serveis.

Es pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les teves dades de caràcter personal mitjançant un correu electrònic dirigit a botiga@corredors.cat.

Indicacions de compra:

L’usuari haurà de seguir les instruccions que apareguin en les diferents pantalles de la web per tal de poder comprar a través de Botiga.CoRReDoRS.CaT.

L’usuari s’haurà de registrar a la web per tal de poder fer-se un compte d’usuari i poder esdevenir client, per la qual finalitat, Botiga.CoRReDoRS.CaT facilitarà l'entrada mitjantçant l'adreça de correu personal i una contrasenya, les quals tenen un caràcter personal i intransferible, que permetran realitzar les compres sense haver de tornar a emplenar els formularis corresponents. L’usuari és el responsable del seu compte i de les accions que es duguin a terme amb ell.

Per tal de poder comprar a través de Botiga.CoRReDoRS.CaT, s’haurà d’introduir els productes desitjats amb les quantitats desitjades al cistell de la compra i tenint en compte de guardar previament les dades d'inscripció a curses si és el cas. Un cop s’hagin introduït tots els productes que es vulguin comprar, s’ha de clicar on posa “tramitar comanda” i seguir les instruccions que aniran apareixent en cada pantalla.

El pagament es fa amb targeta de crèdit.

Un cop el pagament és confirmat per l'entitat bancària, s’envia un correu de confirmació amb totes les dades de la comanda a l’adreça que el client hagi proporcionat.

El document sorgit de tramitar una comanda queda emmagatzemat en el nostre sistema i pot ser consultat pel client accedint en el seu compte d’usuari.

En el supòsit que el client detecti errors a la seva comanda o que es vulgui realitzar un canvi, abans que Botiga.CoRReDoRS.CaT efectuï la tramitació o fabricació del producte comprat, cal fer-ho saber a "Contacteu-nos", fora d'aquests termes no s'acceptarà cap modificació o devolució.

En qualsevol moment, el client podrà modificar les seves dades facilitades inicialment introduint el seu correu i contrasenya en el formulari corresponent.

Botiga.CoRReDoRS.CaT es reserva el dret a esborrar o inhabilitar un compte d’usuari, i per tant, inhabilitar l’accés a la web a aquells usuaris que intentin pagar de manera fraudulenta o utilitzin un compte per finalitats il·legítimes.

Drets i obligacions de Botiga.CoRReDoRS.CaT:

Com a proveïdor del servei, Botiga.CoRReDoRS.CaT es troba obligada a prestar els serveis oferts i garantir eficientment el secret de les comunicacions que puguin existir amb l’usuari, així com a respondre a les reclamacions que es puguin produir de manera eventual.

En cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, Botiga.CoRReDoRS.CaT te el dret a suspendre temporalment i sense necessitat d’un previ avís, l’accés a la web, així com a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici, que per tan es procurarà posar-ho en coneixement del client o usuari, sempre que les circumstàncies ho permetin.

L’ús que els usuaris puguin realitzar dels serveis, dades o informació subministrada per aquesta web, es realitzarà per compte de la seva pròpia responsabilitat.

Drets i deures dels usuaris:

Els clients tenen dret a cancel·lar una comanda en curs, retornar productes o fins hi tot comandes senceres, sempre i quan no siguin productes personalitzats i aquests estiguin en fabricació o a les inscripcions que s'hagi tancat el seu periode de compra.

Tal hi com s’ha indicat anteriorment, l’usuari, com a finalitat de crear un compte a la nostra web haurà d’introduir una adreça de correu i una contrasenya, que seran les seves claus d’accés. L’usuari serà el responsable de la custodia de la seva contrasenya, responent del mal us que, com a conseqüència de la infracció del seu deure de custodia, pogués dur a terme un tercer.

En tot moment, l’usuari ha de realitzar un us lícit dels serveis de la web, d’acord amb la legalitat vigents, respectant els drets de propietat intel·lectual de Botiga.CoRReDoRS.CaT.

En aquest sentit, l’usuari garanteix que les activitats que desenvolupi a través de la web s’adapten a la llei, la moral, les bones costums i en cap cas resultaran ofensives pel bon funcionament o imatge de Botiga.CoRReDoRS.CaT, per altres usuaris de la web o tercers.

L’usuari no realitzarà a través dels serveis que posa a la seva disposició Botiga.CoRReDoRS.CaT, cap acció que causi dany o alteracions dels continguts, ni obstaculitzi el bon funcionament de la web, no causant problemes tècnics de qualsevol tipus, no transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o malmetre, interferir o interceptar total o parcialment la web, així com a no intervenir o alterar els correus electrònics dels altres usuaris.

La responsabilitat dels usuaris sobre la veracitat de les dades introduïdes és exclusiva, pel que en cas d’haver facilitat dades falses o inexactes, Botiga.CoRReDoRS.CaT es reserva el dret a prohibir l’accés a la web o a emprendre accions legals segons la gravetat o mala intenció de l’infractor.

Exclusió de responsabilitats a causa d’un mal funcionament de la web:

Botiga.CoRReDoRS.CaT no pot garantir la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web i dels serveis que se’n deriven.

D’aquesta manera, s’exclou de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la web, dels seus serveis i de la utilitat que els usuaris puguin haver atribuït a aquesta web. En qualsevol cas, Botiga.CoRReDoRS.CaT s’esforçarà per mantenir disponible la web.

Botiga.CoRReDoRS.CaT posa a disposició dels usuari els sistemes de privacitat de dades personals adequats per impedir l’accés a aquests per part de tercers. Botiga.CoRReDoRS.CaT a implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades pels usuaris. Es aquest sentit, la web s’eximeix de tota responsabilitat per danys i perjudicis ocasionats en cas de produir-se un coneixement no autoritzat.

Malgrat que Botiga.CoRReDoRS.CaT a implantat totes aquelles mesures necessàries per garantir la seguretat dels usuaris, malauradament, no es pot garantir totalment l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts de la web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software i hardware) de l’usuari o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. Botiga.CoRReDoRS.CaT s’eximeix de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deures a la presència de virus, en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics, fitxers, etc. En cas de detectar un virus o codi nociu en els nostres arxius, serà eliminat tan aviat com sigui possible.

Botiga.CoRReDoRS.CaT no te obligació i no controla la utilització que els usuaris fan de la web, dels serveis i dels seus continguts.

Propietat intel·lectual:

Tots els drets sobre el contingut de la web, així com el disseny, imatges, gràfics, logotips, textos, resten protegits per les normes estatals, nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, excepte aquells de tercers o d’empreses amb les que s’hagi signat el corresponent contracte per la provisió de contingut.

L’usuari que accedeix a la web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els element anteriorment anomenats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda.

Només s’autoritza la visualització i càrrega per l’ús personal i no comercial de l’usuari, sense que pugui fer-se extensiu a terceres persones, entitats o empreses.

En el cas d’imatges o dissenys que apareguin a Botiga.CoRReDoRS.CaT, la titularitat dels quals sigui d’empreses col·laboradores, se’ls aplicarà la mateixes normes, excepte que es pacti el contrari.

Enllaços:

En el cas que Botiga.CoRReDoRS.CaT contingui enllaços a altres “portals” o “pàgines web”, es manifesta que no s’exerceix cap control ni responsabilitat del continguts.

Els enllaços que pugui contenir Botiga.CoRReDoRS.CaT, s’oferiran únicament com a referència informativa.

De tota manera, Botiga.CoRReDoRS.CaT s’exclou de tota responsabilitat en relació als serveis prestats per aquests tercers enfront a qualsevol reclamació de qualsevol naturalesa i demandes que es puguin interposar.

Seguretat en les transaccions:

Botiga.CoRReDoRS.CaT entén la preocupació dels clients alhora de realitzar compres a través d’Internet. Per aquest motiu, s’ha adoptat les mesures de seguretat indispensables alhora de tractar les dades de naturalesa personal i financera subministrats pels usuaris, a fi de mantenir la seva estricte privacitat i confidencialitat.

En el moment en què l’usuari accedeix a qualsevol de les pàgines en les que es requereix informació financera, accedirà a un servidor segur i independent a la nostra web.

Tota la informació sobra els clients de Botiga.CoRReDoRS.CaT és confidencial i no es facilita a tercers ni a cap altra empresa, llevat de la informació necessària per fer les inscripcions.